11-3 north

Парцел № 11 за жилищно строителство

20 000 EUR

Площ: 5 000 м(5 дка)
Цена за м2: 4 €

100 0605

Парцел № 60 за жилищно строителство

22 500 EUR

Площ: 5 000 м(5 дка)
Цена за м2: 4.5 €

94-2

Парцели №№ 93-94 под жилищния комплекс

44 000 EUR

Площ: 22 000 м(2,2 дка)
Цена за м2: 2 €

100 0611

Парцел № 66 за жилищно строителство

21 000 EUR

Площ: 7 000 м(7 дка)
Цена за м2: 3 €

8216360

Парцел № 1 под ловното имение

114 000 EUR

Площ: 6 000 м(6 дка)
Цена за м2: 19 €

100 8605

Парцел № 12 за жилищно строителство

20 000 EUR

Площ: 5 000 м(5 дка)
Цена за м2: 4 €

100 0617

Парцел № 68 за жилищно строителство

18 000 EUR

Площ: 6 000 м(6 дка)
Цена за м2: 3 €

42-43

Парцел № 43 за жилищно строителство

8 000 EUR

Площ: 4 000 м(4 дка)
Цена за м2: 2 €

skica - 74 - 1

Парцел № 74 за жилищно строителство

11 000 EUR

Площ: 2 200 м(2,2 дка)
Цена за м2: 5 €

lot 83-86

Парцел № 86 за жилищно строителство

20 000 EUR

Площ: 5 000 м(5 дка)
Цена за м2: 4 €

lot 51

Парцел № 51 за жилищно строителство

18 000 EUR

Площ: 4 000 м(4 дка)
Цена за м2: 4.5 €

lot 40

Парцел № 40 за жилищно строителство

245 000 EUR

Площ: 9 800 м(9,8 дка)
Цена за м2: 25 €

lot 26

Парцел № 26 за жилищно строителство

28 000 EUR

Площ: 4 000 м(4 дка)
Цена за м2: 7 €

101 0012+11

Парцел № 5 за жилищно строителство

87 500 EUR

Площ: 3 500 м(3,5 дка)
Цена за м2: 25 €